yhdistys

vertaistukitoimintaa ja neuvontaa
”Erittäin merkityksellistä vertaistukea, uusia sosiaalisia suhteita, virkistäytymis­mahdollisuuksia, monipuolista tietoa leskeydestä, surusta, arjessa jaksamisesta, tietoa ja vinkkejä muista leskille ja leskiperheille suunnatuista kursseista ja lomista sekä sosiaalituista.”
”Olen saanut ystäviä, vertaistukea, neuvoja ja vinkkejä omaan ja lasten elämään liittyen, helpottanut sopeutumista ja leskeytymisen jälkeistä elämää erittäin paljon.”
”Yhdistyksen toiminnalla on ollut ratkaiseva merkitys omalle selviytymis­polulle. Vertais­tuki­tapaamisissa ja vertais­tuki­viikon­lopuissa huomaa, ettei olekaan yksin näiden asioiden kanssa ja saa paljon ihan konkreettista tietoa asioista. Leskeytyessäni jäin todella yksin, vertais­toiminnassa olen saanut paljon uusia ystäviä kohtalo­tovereista.”
Previous
Next
Nuoret lesket ry:n logo.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja leskiperheiden lapsille mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

toiminta-ajatus

Vertaistuesta voimaa surun keskellä.

yhdistys

on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2009. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa

pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Arvot

periaatteet