linkkejä

Tietoa eri tahojen tarjoamasta kriisiavusta sekä tuesta lapsiperheille yms.

Tukea kriisitilanteessa

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on sosiaali -ja terveydenhuoltolain mukaan velvollisuus järjestää psykososiaalista tukea äkillisissä kriisitilanteissa. Tähän tukeen kuuluvat psyykkinen ensiapu,  monimuotoinen sosiaalityö ja mielenterveyspalvelut.

Oman paikkakunnnan tukipalvelut löytää netistä hakemalla oman paikkakunnan nimellä ja esimerkiksi hakusanalla kriisiapu.

Apua ja tukea voivat antaa esimerkiksi seuraavat tahot

  • Kriisikeskukset ovat MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ylläpitämiä kriisikeskuksia, joita on eri puolilla Suomea. Ne tarjoavat keskusteluapua kriisitilanteessa. Yhteyttä voi ottaa suoraan itse ja palvelut ovat maksuttomia.
  • Kunnan kriisiryhmät ovat viranomaisverkostojen muodostamia kriisityön ryhmiä. Yhteystietoja voi kysyä esimerkiksi sairaalasta.
  • Terveyskeskus tai muu päivystävä terveydenhuollon yksikkö: terveydellistä ja mielenterveydellistä apua
  • Sosiaalipäivystys: ympärivuorokautinen palvelu kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseen.
  • Työterveyshuolto: terveydenhoito, sairauslomat ja työhön paluun tuki
  • Kriisipuhelin on MIELI ry:n valtakunnallinen palvelu, jossa tukea on saatavilla puhelimitse ympäri vuorokauden (suomenkielellä) numerosta 09 2525 011. Kriisipuhelimessa on myös ruotsin, englannin ja arabiankieliset linjat. 

Tietoa hautajaisten järjestämisestä

www.hautajaiset.fi/ensiohje-vainajan-omaisille.html (Suomen hautaustoimistojen liitto)

Tietoa psykoterapiasta

Surujärjestöjä

TUKEA SURUJÄRJESTÖISTÄ

Surujärjestöjen yhteinen esite

Muiden järjestöjen ja seurakuntien tarjoamaa tukea

Tukea leskiperheille

  • Perheneuvoloista voi hakea kriisitilanteessa tukea lapsille tai koko perheelle
  • Kouluikäisille tukea voi hakea koulun oppilashuollon kautta koulukuraattorilta, koulupsykologilta tai terveydenhoitajalta
  • Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen kuntien järjestämä palvelu, jolla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Järjestöjen tarjoamaa tukea lapsiperheille

Pelastakaa lapset ry

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry

Pienperheyhdistys ry

Yhden vanhemman perheiden liitto

Leirejä ja tuettuja lomia yhden vanhemman perheille

Olohuone-toiminta eri paikkakunnilla

yvpl.fi/liiton-tukitoiminta/jasenyhdistykset-ja-niiden-tapahtumat/

Tuettuja lomia lapsiperheille

Keskustelutukea nuorille

Lapsiperhejärjestöjä