hankkeet ja verkostot

Nuoret lesket ry on mukana erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa.
Surujärjestöt-logo.

SURUJÄRJESTÖT

Surujärjestöihin kuuluu Nuoret lesket ry:n lisäksi Käpy – lapsikuolemaperheet ry, Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Surujärjestöjen kesken teemme paljon erilaista tiedotusyhteistyötä sekä järjestämme yhteistyössä erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi meillä on yhteinen Surevan kohtaaminen -hanke.    

Surevan kohtaaminen on neljän surujärjestön yhteistyössä toteuttamaa toimintaa, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Toteuttajina ovat Huoma ry, KÄPY ry, Nuoret Lesket ry ja Surunauha ry. Toimintaa hallinnoi KÄPY ry.

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssia järjestävät Surujärjestöt, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Suomalaisen kuolemantutkimuksen Seura Ry ja MIELI Suomen mielenterveys ry

Nuoret Lesket ry on mukana Monimuotoiset perheet -verkostossa, joka on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on yhteiskunta, jossa perheet ovat yhdenvertaisia ja jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä.