lasten ja nuorten
vertais­tuki

”Lapsille saatu vertaiskokemus on ollut erittäin tärkeä tuki surun käsittelyssä ja eteenpäin selviytymisessä. Sama pätee omaan voimaantumiseen.”

Lapsen ja nuoren suru

Läheisen kuolema on lapselle/nuorelle yksi elämän raskaimmista kokemuksista ja sen käsittelemiseen tarvitaan aikuisen tukea. Jo pienelläkin lapsella on kyky surra ja tarve ilmaista tunteitaan ja menetyksen synnyttämiä ajatuksia. Suru on terve reaktio menetykseen, ja lasta/nuorta tulisikin rohkaista suremaan, ilmaisemaan suruaan ja muistelemaan rakasta läheistään.

Vertaistukea lapsille ja nuorille

Sivuillemme on koottu tietoa lapsen ja nuoren surusta. Kauttamme on saatavilla myös opaskirjasta “Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut – opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville”. Lisäksi järjestämme vertaistuellista toimintaa lapsille ja nuorille sekä tiedotamme muiden tahojen tarjoamasta toiminnasta.

Leskiperheiden vertais­tuki­viikon­loppu

Leskiperheille suunnattu vertaistukiviikonloppu järjestetään kerran vuodessa ja siihen osallistutaan perheenä. Lapsille / nuorille on viikonlopussa omat ikätasoiset ryhmät, joissa käsitellään vanhemman menetystä, voimavaroja ja selviytymis­keinoja toiminnallisin menetelmin. Käy katsomassa toiminta­kalenteristamme milloin seuraava leskiperheiden vertais­tuki­viikonloppu järjestetään.

Lasten ja nuorten vertais­tuki­ryhmiä

Pyrimme vuosittain järjestämään ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä lapsille/nuorille. Nämä ryhmät toteutetaan pääasiassa säätiöavustusten turvin ja niiden toteutustapa vaihteleenkin hieman vuodesta riippuen. Tiedon toteutettavista ryhmistä löydät toiminta­kalenteristamme.

Lastenhoitoa vertais­tuki­ryhmissä

Osassa paikallisesti toimivista nuorten leskien vertais­tuki­ryhmistä on järjestetty lasten­hoito, jolloin lapsille tarjoutuu tilaisuus tavata muita lapsia, jotka ovat menettäneet vanhempansa. Paikalliset ryhmät saattavat myös järjestää erilaista vapaamuotoista aktiviteettia perheille. Lastenhoito­mahdollisuudesta ja vapaa­muotoisista tapahtumista kerrotaan yhdistyksen sivuilla, kunkin vertaistukiryhmän kohdalla.

TILATTAVIA MATERIAALEJA

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville (PDF)

Opaskirjaseen on koottu teoriatietoa lapsen ja nuoren surusta sekä käytännön vinkkejä lapsen ja nuoren tukemiseen. Opasta voi tilata painettuna Nuoret Lesket ry:stä hintaan 3 € / kpl. Tilaukset [email protected] tai 044 751 3179. Opasta voi tilata myös Käpy-Lapsi­kuolema­perheet ry:stä.

Miten voit vanhempana olla tukemassa surevaa lasta (Nuoret Lesket ry, PDF)

Lisätietoa