koulutukset

vapaaehtoisille vertaistukijoille

yhdistys kouluttaa

Koulutamme vapaaehtoisiksi vertaistukijoiksi leskiä, joilla on halu auttaa toisia samankokeneita. Vertaistukijana toimimiseen et tarvitse aiempaa kokemusta, vaan koulutamme sinut tehtävään. Vertaistukijoille on myös saatavilla lisäkoulutusta, tukea ja virkistystystoimintaa. Kaikki yhdistyksen koulutukset ovat maksuttomia eikä koulutuksiin osallistuminen vielä velvoita vapaaehtoisena toimimiseen.

Voit osallistua koulutuksiin, mikäli

koulutustarjonta

Ryhmänohjaaja­koulutus

Ryhmänohjaajakoulutuksen käyneet voivat toimia ryhmänohjaajina yhdistyksessä. Koulutus tarjoaa hyvän pohjan myös muihin yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin, kuten lomaviikon vertaisohjaajana tai verkkovertaisena toimimiseen. Koulutus on hyvä lisä myös puhelinvertaisena toimiville. Koulutukseen ovat tervetulleita myös jo vertaistukijana toimivat.

Koulutuksessa
 • käydään läpi vapaaehtoisuuden ja vertaistuen perusteita
 • tutustutaan yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin ja niiden käytänteisiin
 • käsitellään ryhmän ohjaamista
 • pohditaan omia voimavaroja ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä

Seuraava vertaistukijan peruskoulutus järjestetään syksyllä 2022. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Puhelin­vertaisten koulutus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa ja valmiuksia toimia vapaaehtoisena yhdistyksen puhelinvertaisena. Puhelinvertaisen tehtävät suunnitellaan yksilöllisesti ajankäyttöön ja voimavaroihin sopiviksi.

Koulutuksessa
 • käydään läpi surevan kohtaamista
 • pohditaan vapaaehtoisen roolia ja jaksamista
 • harjoitellaan kohtaamista puhelimessa

Seuraava puhelinvertaisten koulutus järjestetään keväällä 2023.

Kokemus­asian­tuntija­koulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus tarjoaa valmiudet toimia yhdistyksen kokemusasiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa. Tällä hetkellä kokemusasiantuntijoita kouluttaa Surevan kohtaaminen -hanke. Kokemusasiantuntijavierailut koordinoidaan myös hankkeen kautta.

www.surevankohtaaminen.fi

Seuraava kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään elo-syyskuussa 2022. Hakuaika koulutukseen päättyy 15.5. Katso lisätietoja täältä: Sinustako kokemusasiantuntija? – Hae mukaan koulutukseen – Nuoret Lesket ry

Täydennys­koulutus vertais­tukijoille

Järjestämme toiminnassa mukana oleville vertaistukijoille myös täydennyskoulutusta, jossa on mahdollista saada työnohjausta ja tukea, kehittää yhdessä vertaistukitoimintaa sekä tavata muita vertaistukijoita ja jakaa ajatuksia.

Tukea vapaaehtoistehtävään
 • työnohjaukselliset virkistys- ja koulutuspäivät
 • työnohjaukselliset ryhmäkeskustelut videovälitteisesti ja tarvittaessa myös yksilöohjausta
 • maksuton osallistuminen 3 x vuodessa järjestettäviin yhdistyksen Hyvinvointipäiviin
 • saat 40 € / vuosi koulutusrahaa omaehtoiseen koulutukseen teemaan liittyen (tämän voi käyttää esimerkiksi Surukonferenssiin tai WinkkuWoimaa-osallistumiseen)