laki- ja talousasiat

Tietoa tuesta kriisitilanteisiin, taloudelliseen tukeen jne.

Lakisääteiset velvoitteet ja taloudellinen tuki

Alla oleviin opaskirjasiin ja sivustoihin on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä taloudellisen tuen hakemiseen.

Leskiopas – opas nuorena leskeytyneelle
Änkehandboken (ruotsinkielinen leskiopas)

Opaskirjaseen on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta  ja saatavilla olevasta tuesta. Sitä voi tilata myös painettuna Suomen nuoret lesket ry:stä hintaan 3 € /kpl (sis. postikulut)

Tilaukset: [email protected] tai 044 7513179

Eläkkeet

Suomessa on kaksi perhe-eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan. Kelan ja työeläkejärjestelmän leskeneläkkeitä voi saada yhtä aikaa ja niitä voi hakea molempia joko Kelasta tai kuolleen puolison työeläkelaitoksesta yhdellä lomakkeella.

Vakuutus ja vahingonkorvaus

Jos puolison kuoleman on aiheuttanut työtapaturma, liikenneonnettomuus tai potilasvahinko, korvaukset maksetaan ko. vakuutusten perusteella.

Tapaturmavakuutuskeskus
Liikennevahinkolautakunta
Potilasvakuutuskeskus:

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on lakisääteinen työnantajan ottama henkivakuutus palveluksessaan olevien työntekijöiden kuoleman varalta. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Korvaukseen voi olla oikeus, vaikka työsuhde ei olisi ollut kuolinhetkellä enää voimassa.

Muu taloudellinen tuki

  • Leskellä voi taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi olla oikeus asumistukeen: www.kela.fi/asumisen-tuet
  • Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin: www.kela.fi/toimeentulotuki
  • Leskivanhemmalla on puolison kuoleman jälkeen oikeus lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen: www.kela.fi/lapsilisa-maara-ja-maksaminen
  • Taloudellista tukea leski voi saada myös puolison mahdollisesti ottamasta henkivakuutuksesta. Henkivakuutuskorvausta haetaan suoraan vakuutusyhtiöstä, mistä henkivakuutus on otettu. 

Lapsen edunvalvonta

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan.  Edunvalvojan tehtävä on hoitaa alaikäisen taloudellisia asioita. Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos hänen nimissään oleva varallisuus ylittää 20 000 euroa. Tällöin rekisteriin merkityt huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle (Digi- ja väestötietovirasto / Maistraatti)  

Jos alaikäinen tulee kuolinpesän osakkaaksi, edunvalvojan on aina toimitettava holhousviranomaiselle jäljennös perukirjasta liitteineen.

Alla olevista linkeistä löydät tietoa alaikäisen omaisuuden hoitamisesta, siihen liittyvistä velvoitteista sekä tarvittavista asiakirjoista.

Ohjeita alaikäisen omaisuuden hoitamiseen

Verotus

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusavun kautta on mahdollista saada myös oikeudellista neuvontaa. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Lisätietoa oikeusavusta www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Lainsäädäntö