ammattilaiselle

Tietoa surevan kohtaamisesta ja puolisonsa menettäneen ohjaamisesta vertaistuen pariin. Yhdistyksestä saat tilattua myös erilaisia tukimateriaaleja ja esitteitä jaettavaksi kohtaamillesi leskille tai materiaaliksi ammattilaisten koulutukseen.

Ohjaa sureva vertaistuen pariin

Kohdatessasi työssäsi leskiä ja leskiperheitä, välitäthän heille tietoa yhdistyksemme tarjoamasta toiminnasta.

Yhdistyksemme tarjoaa vertaistukea kaikille työikäisille leskille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta tai perhetilanteesta riippumatta.

Surevan kohtaaminen -logo.

Apuja Surevan kohtaamiseen

Olemme mukana Surevan kohtaaminen -toiminnassa, jonka sivuille on koottuna paljon ammattilaisille suunnattua tietoa surevan kohtaamisesta ja tukemisesta.

Surukonferenssi-logo.

Surukonferenssi tarjoaa tietoa surusta

Vuosittain järjestettävän Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.