tieto­pankki

leskille, opiskelijoille, medialle ja ammattilaisille

­tilaa materiaaleja

Tilaa yhdistyksen painattamia materiaaleja, kuten oppaita ja esitteitä tai yhdistyksen vuosikoru.

­AMMATTI­LAISELLE

Tietoa surevan kohtaamisesta ja puolisonsa menettäneen ohjaamisesta vertaistuen pariin.

­medialle

Tietoa mm. Nuoret lesket ry:stä ja sen aihealueista eri julkaisuissa käytettäväksi.

­SURU JA LESKEYS

Suruun ja leskeyteen liittyviä linkkejä.

­LAPSEN JA NUOREN SURU

Lapsen ja nuoren suruun liittyviä linkkejä.

LEHTI­ARTIKKELIT

Linkkejä lehtiartikkeleihin.

­KIRJALLISUUS

Kirjoja surusta ja leskeydestä sekä lapsen ja nuoren surusta.

OPINNÄYTE­TYÖT JA TUTKIMUKSET

Linkkejä suruun ja leskeyteen sekä lapsen ja nuoren suruun liittyviin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin.

LAKI- ja talousasiat

Tietoa tuesta kriisitilanteisiin, taloudelliseen tukeen jne.

­TUKEA MUUALtA

Tietoa mm. lakisääteisistä velvotteista ja taloudellisesta tuesta sekä lapsen edunvalvonnasta.

­linkkejä

Tietoa eri tahojen tarjoamasta kriisiavusta sekä tuesta lapsiperheille yms.