kirjallisuus

Kirjoja surusta ja leskeydestä sekä lapsen ja nuoren surusta.

Kirjoja surusta ja leskeydestä

Alla oleviin tiedostoihin on listattu surua ja leskeyttä käsitteleviä kirjoja.

Kirjoja lapsen ja nuoren surusta

Alla oleviin listoihin on koottu lasten -ja nuortenkirjoja  sekä teoriakirjoja, joissa käsitellään kuolemaa, surua ja tunteita. Kirjoista voi olla apua aikuiselle surevan lapsen ja nuoren tukemisessa sekä lapselle  ja nuorelle itselleen oman surun käsittelyssä. Kirjojen alla olevista selostuksista osa on kirjaston sivuilta ja osa itsekirjoitettuja. Kaikkiin kirjoihin emme ole itse tutustuneet. Lastenkirjat kannattaa lukea aina itse ensin ja pohtia sopivuus lapsen tilanteeseen, ennen kuin ne lukee lapselle.