muuta tukea

leskeyteen

muita tukimuotoja

Nuoret lesket tarjoaa paljon myös muuta tukea, kuten erilaista neuvontaa, vaikuttamis- ja vapaaehtoistoimintaa, tietopankin yms.

NEUVONTA​

Yhdistyksen toimistoon voit olla yhteydessä myös, kun haluat neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoitamisessa tai tuen hakemisessa.

Lakineuvonta

Lakimies tarjoaa yhdistyksen jäsenille puhelimitse ilmaista lakineuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa kerran kuukaudessa.

Vaikuttamis -ja asian­tuntija­toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille lesken/leskiperheen asemaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia epäkohtia sekä toimia niiden poistamiseksi.

Suru­konferenssi

Nuoret lesket ry on vuosittain mukana järjestämässä Surukonferenssia.

ajankohtaiset uutiset

Nuoret lesket ry:n ajankohtaiset uutiset, tapahtumat ja tiedotteet.

blogi

”Nuoret lesket ry 10-vuotta” on blogisarja, jossa esitellään yhdistystä, sen toimintaa ja siinä mukana olevia ihmisiä  alkutaipaleelta nykypäivään.

TIETOPANKKI

Tietoa ja apua aihealueittain leskille, opiskelijoille ja ammattilaisille.

toimintakalenteri

Toimintakalenteri sisältää Nuoret lesket ry:n tapahtumien lisäksi myös muiden tahojen leskille ja leskiperheille tarjoamaa toimintaa.