Nuoret Lesket ry:n jäsenkokous

Nuoret Lesket ry:n vuosittainen jäsenkokous pidetään lauantaina 21.5. Winkkuvoimaa -nuorten leskien tapaamisen yhteydessä Turussa, Scandic hotel Juliassa. Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet! Jäsenkokoukseen voi osallistua, vaikka ei osallistuisi itse Winkkuvoimaa -tapaamiseen eikä kokoukseen osallistuminen edellytä ennakkoilmoittautumista (paitsi jos osallistut etänä). Jos haluat kuitenkin osallistua myös Winkkuvoimaa -tapaamiseen, niin lisätietoja kyseisestä tapahtumasta ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Huom! Äänioikeus on niillä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksun. Jotta jäsenmaksun maksaminen voidaan varmistaa, tulee jäsenen huolehtia, että maksaa jäsenmaksunsa viimeistään keskiviikkona 18.5.2022.

KOKOUSKUTSU

Nuoret Lesket ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2022

Aika: La 21.5.2022, klo 14.45-15.30
Paikka: Scandic Julia os. Eerikinkatu 4, 20100 Turku. Kokoukseen on
mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta
osallistumisesta on ilmoitettava viikkoa ennen kokousta yhdistyksen
toimistolle.

Esityslista 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
  lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
  sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan mahdolliset hallituksen avuksi valittavat asiantuntijat 
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
  – sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsen voi jättää yhdistyksen
  vuosikokoukselle asian käsiteltäväksi. Tämä jätetään kirjallisesti
  yhdistyksen hallitukselle ja asia käsitellään vuosikokouksessa.
 11. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!