Yhdistyksen kannanottoja perhe-eläke keskusteluihin

Suomen nuoret lesket ry:n vastine perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseen

Työmarkkinajärjestöt julkaisivat ehdotuksensa perhe-eläkkeiden uudistamiseen: https://www.talouselama.fi/uutiset/tyomarkkinajarjestot-saivat-elakeuudistuksista-sovun-aikaiseksi-perhe-elakkeisiin-muutoksia-tyottomyysturvaputken-alaikaraja-ylemmas/330760b2-333f-4c7a-8d1c-b7c6b7686968

Me yhdistyksenä vastustamme siinä esitettyä leskeneläkkeiden määräaikaistamista. Esityksessä ei myöskään oteta kantaa nuorena leskeytyneiden kannalta olennaisimpaan epäkohtaan eli siihen, että lapsettomat alle 50-vuotiaat nuoret lesket jäävät kokonaan ilman eläkettä.

Onneksi esityksestä löytyy myös positiivistakin: lapseneläkkeen yläikärajan nosto 20 ikävuoteen sekä leskeneläkeoikeuden laajentaminen koskemaan avopuolisoita niissä tilanteissa, kun avopuolisolla on kuolleen puolison kanssa lapsia.

Lue yhdistyksen vastine kokonaisuudessaan tiedotteesta:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-nuoret-lesket-ryn-vastine-perhe-elakejarjestelman-uudistamiseen?publisherId=64089885&releaseId=69860392

Nuorena leskeytyneen näkökulma keskusteluun leskeneläkkeistä

Julkisuudessa ollut keskustelu leskeneläkkeistä on koettu harhaanjohtavana nuorena leskeytyneiden keskuudessa. Otsikoissa olleet suuret eläkkeet eivät ole todellisuutta kuin vain ani harvoille. Keskusteluissa tuntuu unohtuneen myös se tosiasia, että suuri joukko nuoria leskiä jää kokonaan ilman eläkettä. Nuorena leskeytyneelle leskeneläke on tärkeä tuki, jolla voidaan ennaltaehkäistä puolison kuoleman aiheuttamia negatiivisia seurauksia.

Lue yhdistyksen tiedote aiheeseen liittyen:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/nuorena-leskeytyneen-nakokulma-keskusteluun-leskenelakkeista?publisherId=64089885&releaseId=69858871

Helsingin Sanomien julkaisema mielipidekirjoitus: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006136134.html?fbclid=IwAR3b5xDOjw6N4d41GgcnPaF6P1CQgMjNv3gC9AxXCec0KHwCG_sRE3LhM18