Vastaa kyselyyn: Kysely lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta, Monimuotoiset perheet – verkosto

Vuonna 2015 uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on ollut parantaa lapsiperheiden
kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu ilman
lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan vanhemman toimintakykyä alentavan syyn, kuten
sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä sekä turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Kysely on suunnattu lapsiperheille, joissa on yksi tai useampi alle 18-vuotias lapsi, ja jotka ovat käyttäneet
tai kokeneet tarvetta saada kunnallista lapsiperheiden kotipalvelua vuonna 2015 tai sen jälkeen. Kyselyn
avulla selvitetään lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta kunnissa ja perheiden tyytyväisyyttä siihen
ennen kuin palvelu siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Kyselyyn vastataan nimettömästi, vastauksia
käsitellään luottamuksellisesti ja tuloksia raportoidaan sillä tavalla, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa
yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla kyselyyn autat kokoamaan tietoa, jonka avulla voimme Monimuotoiset
perheet -verkostossa vaikuttaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuteen ja laatuun.


Kyselyn päätteeksi voit halutessasi osallistua arvontaan, jossa voit voittaa 50 euron edestä
lastenhoitopalvelua. Arvontaa varten kerättäviä tietoja ei yhdistetä kyselyyn antamiisi vastauksiin. Tiedot
hävitetään heti arvonnan jälkeen, kun voittajalle on ilmoitettu.


Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä. Vastaathan kyselyyn 30.9.2022 mennessä:
http://bit.ly/monimuotoisetperheetkysely

Tarvittaessa lisätietoa kyselystä antaa palveluiden ja sosiaaliturvan erityisasiantuntija Sofia Lindqvist,
Monimuotoiset perheet -verkosto, [email protected]
Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa konsulttiyhtiö Innolink ja niihin liittyvissä asioissa voit olla
tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: [email protected]

Paljon kiitoksia kyselyyn osallistumisesta ja oikein mukavaa syksyn jatkoa!

Ystävällisin terveisin,
Monimuotoiset perheet -verkosto


Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon
kuuluvat Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka
ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry,
Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
www.monimuotoisetperheet.fi