Perhe-eläkelainsäädännön uudistus: Nuoret Lesket ry Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana

Hallitus jätti huhtikuussa eduskunnalle esityksensä perhe-eläkelainsäädännön uudistamiseksi. Nyt Sosiaali- ja terveysvaliokunta kutsui Nuoret Lesket ry:n kuulemistilaisuuteen kertomaan oman näkemyksensä uudistukseen liittyen. Kuulemistilaisuus pidettiin tänään perjantaina 21.5.2021. Yhdistys jätti myös oman kirjallisen asiantuntijalausuntonsa aiheesta.

Nuoret Lesket ry:n näkee, että esitys asettaa lesket keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, kun nuoret lapsettomat leskien jäädessä edelleen ilman eläkettä. Esitys ei myöskään huomioi riittävästi muuttuneita parisuhde- ja perhemuotoja. Lisäksi esityksessä ollut leskeneläkkeiden määräaikaistaminen johtaa toteutuessaan pienituloisten leskien taloudellisiin vaikeuksiin. Myönteistä lakiesityksessä on se, että vanhempansa menettäneen nuoren tilanne kohenisi, kun eläkettä maksettaisiin 20 ikävuoteen asti.

Nuoret Lesket ry esittää, että lakiesitystä on muutettava siten, että leskeneläkeoikeus taataan kaikille leskille iästä ja perhemuodosta riippumatta ja kaavamaisesta eläkkeiden määräaikaistamisesta luovutaan. Leskeneläkeoikeus tulee taata kaikille avoliitosta leskeytyneille, joilla on yhteinen lapsi kuolleen avopuolisonsa kanssa avoliiton kestosta riippumatta.

Lue  yhdistyksen lausunto kokonaisuudessaan:
https://nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/asiantuntijalausunto_toukokuu2021.pdf