Perhe-eläkkeiden kehittämisvaihtoehtoja selvitelleen työryhmän raportti valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeiden kehittämisvaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan tehdä jatkovalmisteluja ja mahdollisia muutoksia perhe-eläkejärjestelmään. Selvitystyö on koottu Perhe-eläkeselvitys – Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja -nimiseen raporttiin. Raportissa esitetään kolme erilaista vaihtoehtoista mallia perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Muutosehdotuksia ei esitetä koskemaan nykyisiä perhe-eläkkeen saajia.

Selvitys sisältää nuorten leskien kannalta sekä positiivisia että negatiivisia kehittämisehdotuksia. Suurin heikennysehdotus on se, että leskeneläkkeet muutettaisiin määräaikaisiksi (kestoltaan 2-6 vuotta tai leskiperheessä siihen asti, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta).

Positiivista on, että työryhmä esittää opiskelijaeläkkeen maksamista työeläkejärjestelmän kautta vanhempansa kuoleman kautta menettäneille 18-21- vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat päätoimisesti.Tähän saakka leskiperheiden opiskelevien nuorten on ollut mahdollista saada vain pientä Kelan maksamaa opiskelijaeläkettä. Toinen leskiperheiden kannalta positiivinen ehdotus on, että eläkettä voitaisiin maksaa myös avoliitosta leskeytyneelle, jos hänellä on kuolleen puolisonsa kanssa lapsia. Tähän saakka avopuolisolla ei ole ollut oikeutta työeläkejärjestelmän tai Kelan eläkkeisiin lainkaan.

Kaikissa malleissa esitetään luopumista lesken ikään liittyvistä rajoitteista leskeneläkeoikeuden perustana, joka tarkoittaisi että myös nuorilla lapsettomilla leskillä olisi oikeus (määräaikaiseen)leskeneläkkeeseen. Yhtenä vaihtoehtona työryhmä esittää, että leskeneläkkeeseen tehtävistä vähennyksistä voitaisiin myös luopua. Tämä parantaisi nuorena leskeytyneiden asemaa, koska puolen vuoden alkueläkkeen jälkeen tehtävä vähennys koskettaa erityisesti nuorena leskeytyneitä.

Suomen nuoret lesket ry on esittänyt opiskelijaeläkettä leskiperheiden nuorille sekä eläkeoikeutta avoliitosta leskeytyneille, jos perheessä on lapsia. Samoin yhdistys on esittänyt leskeneläkeoikeudessa olevien ikä-ja aikarajoitteiden poistamista ja oikeutta leskeneläkkeisiin kaikille leskeytyneille. Osa raportissa olevista ehdotuksista onkin yhdistyksen tavoitteiden suuntaisia. Sen sijaan eläkkeiden muuttamista määräaikaiseksi Suomen nuoret lesket ry vastustaa ja tekee edelleen vaikuttamistyötä nuorena leskeytyneiden aseman parantamiseksi.

Lisätietoa työryhmästä ja raportista:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-on-valmistellut-vaihtoehtoja-perhe-elakejarjestelman-kehittamisen-jatkovalmisteluun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *