Kysely lapsen surusta

Arvoisa vastaaja!

Oletteko kohdanneet surun lapsenne kanssa? Miten olette kokeneet saamanne avun ja ohjauksen hoitohenkilökunnalta lapsellenne/nuorellenne omaisen sairastuttua vakavasti tai omaisen kuoltua? Mielipiteenne ja kokemuksenne ovat ensiarvoisen tärkeitä, joten pyydän että vastaisitte seuraavaan kyselyyn.

Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Karelia-ammattikorkeakoulussa. Kysely liittyy opinnäytetyöhöni, jota teen toimeksiantona Paletti-hankeelle. Opinnäytetyö on osa Pohjois-Karjalassa tehtävää palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen hoitoprosessin kehittämistä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää hoitohenkilökunnan osaamista lapsen ja nuoren surun tukijana, kun lähiomainen on sairastunut vakavasti tai menehtynyt. Opinnäytetyön tuotoksena on tarkoitus laatia opas lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Hoitohenkilökunnan tiedon lisäämisellä parannetaan hoitotyön laatua lapsen ja nuoren surun tukijana. Oppaan avulla on tarkoitus täydentää omaisten saamaa ohjausta ja tukea surun kohdatessa. Oppaan on tarkoitus sisältää helposti ja selkeästi luettavaa tietoa muun muassa lasten ja nuorten surusta, tuki- ja selviytymiskeinoista ym. tärkeistä asioista. Oppaasta on hyötyä hoitohenkilökunnalle, omaisille ja muille hoitoon osallistuville tahoille. Valmis opinnäytetyö on luettavissa viimeistään vuoden 2016 keväällä Theseus-tietokannasta.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja jokainen vastaus pysyy nimettöminä jokaisessa kehittämistyön vaiheessa. Valmiissa opinnäytetyössä ei myöskään tule olemaan mitään tietoja, joista vastanneiden henkilöllisyyden voisi tunnistaa. Jos sinulla on kysyttävä opinnäytetyöstäni, vastaan mielelläni kysymyksiin sähköpostilla [email protected]karelia.fi Vastauksia toivon saavani 20.2.2015 mennessä. Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevasta linkistä:

https://docs.google.com/a/nuoretlesket.fi/forms/d/1VDpmSZqp3o_OuQ-5tBSrZ8J5xIsKyV283HwmqeXDgws/viewform?c=0&w=1

Kiitos vastauksistanne!

Ystävällisin terveisin

Henna-Riikka Hiltunen
yamk-opiskelija, sairaanhoitaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *