Kokouskutsu: Nuoret Lesket ry:n vuosikokous 29.5.2021

Koronavirusepidemian vuoksi yhdistyksen vuosikokous järjestetään etäyhteydellä. Yhdistyslain vaatima fyysinen kokouspaikka on yhdistyksen toimisto os. Puistokatu 5 A 18, 40100 Jyväskylä, mutta suositamme vahvasti kaikkia osallistumaan etäyhteydellä. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin (zoom) ja kokouspaperit sähköpostitse lähempänä ajankohtaa.

Kokouskutsu

Nuoret Lesket ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021

Aika: La 29.5. 2021 klo 13.15 (kesto noin 1h)
Paikka: Puistokatu 5 A 18, 40100 Jyväskylä. HUOM! Jäseniä pyydetään osallistumaan etäyhteydellä.

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan mahdolliset hallituksen avuksi valittavat asiantuntijat 
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
– Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsen voi jättää yhdistyksen vuosikokoukselle asian käsiteltäväksi. Tämä jätetään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja asia käsitellään vuosikokouksessa.
12. Kokouksen päättäminen

ILMOITTAUTUMINEN
https://q.surveypal.com/2021-kevat-jasenkokous

Huom! äänioikeus on niillä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksun ja ilmoittautuneet 22.5. mennessä. Ilmoittautua voi tämän jälkeenkin (viim. 15 min.kokouksen alkua), mutta silloin osallistuminen tapahtuu ilman äänioikeutta.