Suomen nuoret lesket ry 10v. -blogisarja: Yhteistyössä on voimaa!

Suomen nuoret lesket ry:n 10v. -juhlavuoden kunniaksi julkaisemme nyt kuukausittain ilmestyvän blogisarjan. Blogisarjassa esitellään yhdistystä, sen toimintaa ja siinä mukana olevia ihmisiä aina alkutaipaleelta nykypäivään. Tämän kertaisessa blogissa esittelemme lähimpiä yhteistyökumppaneitamme.

Surujärjestöt

Surujärjestöihin kuuluu meidän lisäksemme KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry ja Surunauha – vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille ry. Yhteistyötä tehdään paljon esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja koulutusten merkeissä. Erityisen suosituksi ovat nousseet Surujärjestöjen jäsenten yhteiset hyvinvointipäivät, joissa on mahdollisuus virkistyä ja tavata myös muita surujärjestöjen jäseniä. Hyvinvointipäivien ohella järjestöjen vapaaehtoisille tarjotaan erilaisia koulutuksia sekä virkistystoimintaa. Näiden tapahtumien lisäksi on myös vuosittainen Surukonferenssi, josta lisää myöhemmin tässä tekstissä.

Surujärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä yhdistyksen alkutaipaleelta asti, mutta yhteistyö tiivistyi entisestään, kun yhteinen Surevan kohtaaminen –hanke aloitti vuonna 2018. Hanke kouluttaa kokemusasiantuntijoita surujärjestöjen jäsenistä, jotka vievät tärkeää kokemustietoa ammattilaisille ja opiskelijoille. Hanke on koonnut myös laajan tietopankin aiheesta nettisivuilleen. Surevan kohtaaminen –hanke on saanut paljon kehuja niin ammattilaisilta kuin sureviltakin ja se palkittiinkin lokakuussa Soste-palkinnolla.

Lisää ilahduttavia uutisia saatiin tällä viikolla, kun Alli Paasikivi –säätiö myönsi Surujärjestöille apurahaa 8000€ lasten ja nuorten vertaisryhmätoimintaan. Mahtavaa!


Monimuotoiset perheet -verkosto

Monimuotoiset perheet verkosto on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluu meidän lisäksemme Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen monikkoperheet ry, Suomen uusperheiden liitto ry sekä Yhdenvanhemman perheet ry. Yhteistyö verkoston kanssa alkoi jo vuonna 2010 ja verkoston yhteinen Kaikkien perheiden Suomi -hanke aloitti toimintansa vuonna 2013. Sen tavoitteena on viedä tietoa monimuotoisista perheistä ja heidän kohtaamistaan haasteista lainsäätäjille ja palvelujärjestelmään. Hanke alkaa olla pikkuhiljaa loppusuoralla ja toiminnalle ollaankin hakemassa nyt pysyvää rahoitusta. Pidetään peukkuja, että sellainen saadaan, työsarkaa nimittäin vielä riittää!


Surukonferenssi

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Vuosien 2009-2012 konferenssit järjestettiin Jyväskylässä. Vuodesta 2013 alkaen Surukonferenssit on järjestetty Tampereella. Alussa järjestäjinä toimivat surujärjestöt. Myöhemmin järjestäjäjoukko on laajentunut ja mukana konferenssia järjestämässä ovat Tampereen Yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Seuraava Surukonferenssi järjestetään 23.-24.4.2020 teemalla Kenellä on oikeus surra? Ilmoittautuminen konferenssiin avautuu 25.11.2019 Tervetuloa mukaan!


Mieli ry

Surukonferenssi yhteistyön lisäksi MIELI Suomen mielenterveys ry:n kanssa tehdään yhteistyötä lasten ja nuorten vertaisryhmien sekä leskiperhe –kurssien tiimoilta. Osa ryhmistä järjestetään yhdessä ja osassa puolestaan tehdään tiedotusyhteistyötä.


Muita yhteistyökumppaneita

Teemme yhteistyötä myös monien muiden tahojen kanssa, joita ovat muun muassa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry, Eläkeliitto, Syöpäjärjestöt, Seurakunnat, Kriisikeskukset, oppilaitokset ja julkisen sektorin toimijat. Yhdistyksen tapahtumissa on lisäksi vuosittain useita ulkopuolisia kouluttajia, luennoitsijoita ja ryhmien ohjaajia. Yhdistys on vuosien varrella saanut tukea toimintaansa säätiöiltä ja yritysjäseniltä.


Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! Yhteistyössä on voimaa!

Aikaisemmin ilmestyneet 10v. -juhlavuoden blogit:

Leskitoiminnan alku

Suomen nuoret lesket ry:n alkutaival

Mietteitä yhdistyksen työntekijän näkökulmasta

Vapaaehtoisena yhdistyksessä

Hallituksen puheenjohtajan terveiset

Lesken tarina

Vanhempansa menettäneen nuoren tarina

Surevia työssään kohtaavan ammattilaisen näkökulma