Surukonferenssi 2015 ilmoittautuminen on avautunut!

Vuoden 2015 Surukonferenssi järjestetään Tampereella 16.-17.4.2015. Konfrenssin teemana on Kuoleman ja surun kohtaaminen työssä. Ohjelmaan voit tutustua tarkemmin konferenssin nettisivuilla: www.surut.fi/ohjelma

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Surukonferenssin järjestävät: Huoma-Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy-Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja Tampereen Yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

Surukonferenssin hinnat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät konferenssin nettisivuilta: www.surut.fi/ilmoittautuminen

Suomen nuoret lesket ry:n ja muiden surujärjestöjen sekä Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran jäsenet voivat osallistua surukonferenssiin alennetulla hinnalla. Alennettu hinta koskee myös päätoimisia opiskelijoita, eläkeläisiä ja työttömiä.

Tervetuloa Surukonferenssiin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.