Suomen nuoret lesket ry 10v. -blogisarja: Kokemusasiantuntijat

Suomen nuoret lesket ry:n 10v. -juhlavuoden kunniaksi julkaisemme nyt kuukausittain ilmestyvän blogisarjan. Blogisarjassa esitellään yhdistystä, sen toimintaa ja siinä mukana olevia ihmisiä aina alkutaipaleelta nykypäivään. Tämän kertaista blogia varten haastattelimme meidän Surujärjestöjen yhteisen Surevan kohtaaminen -hankkeen upeita ja rohkeita kokemusasiantuntijoita.


Mikä sai sinut kiinnostumaan kokemusasiantuntijana toimimisesta?

Minut sai kiinnostumaan omat kokemukset. Jos jakamalla omia kokemuksia ”sammakot” vähenee muilta tuoreilta leskiltä, niin käytetty oma aika ei ole mennyt hukkaan. Toinen merkittävä asia on kuolemasta puhumisen tabu. Haluan lisätä yhteiskunnallista keskustelua ja rohkaista ammattilaisia ja muita kohtaamaan surevia. Ei surevaa tarvitse pelätä ja jos jakamalla omia kokemuksia pystyy vähentämään muiden pelkoa kohdata sureva, niin taas on tavoite saavutettu.
-Minna

Huomasin, että tätä kautta voisin vaikuttaa viemällä tietoa ammattilaisille siitä, mitä haasteita tai mitkä asiat auttavat menetyksen kokeneita ihmisiä.
-Pia

Oma kokemus läheisen menettämisestä teki tärkeäksi kokemuksen jakamisen muiden kanssa. Ajatus siitä, että ”Jos voin mitenkään auttaa ammattilaisia surevan kohtaamisessa, haluan sen tehdä”. Minulla on uutamia ei hyviä kokemuksia itselläni ja halusin ettei kenenkään tarvitsisi kokea samoin. Halusin myös levittää viestiä hvyästä saattohoidosta. Se ei mielestäni läheskään aina toteudu. Asiantuntijuus vahvistaa ja vie eteenpäin myös minua suruprosessissani.
Ritva

Olen töissä sädehoidossa. Joskus sinne tulee puolisot mukaan. Kun potilas itse on jo saattohoidossa, niin tuli tunne, miten voisi tukea puolisoa. Näin en tue suoraan omia potilaita, mutta epäsuorasti saan tukea saattohoidossa olevien puolisoita.
-Tuula


Minkälaisia kokemuksia sinulla on tilaisuuksista, joissa olet ollut puhumassa?

Olen saanut tilaisuuksista paljon itsellenikin. On ollut ihana huomata, että omalla puheella voi vaikuttaa ja saada muissa uutta ajattelua liikkeelle. Minulle on ollut tärkeää rohkaista puhumaan kuolemasta ja saamani palaute on ollut hyvää ja sitä kautta olen saanut itsekin paljon hyvää mieltä. Olen ollut puhumassa ammattilaisille ja tuleville psykologeille. Etenkin opiskelijoille monet asiat tulivat yllätyksenä ja sain paljon kiitosta, että menin puhumaan ja ainakin hetkellisesti sain heidät ajattelemaan asioita uudelta kannalta.
-Minna

Kuulijat ovat olleet hyvin kiinnostuneita ja avoimin mielin ovat kohdanneet puhujan. Kirjallisessa palautteessa on hyvin usein pidetty hyvänä sitä, että juuri kerrottujen kokemusten kautta ammattilaiset ovat saaneet arvokasta tietoa siitä, mitä apua sekä tukea surevat kaipaavat. Ja myös siitä, minkä saamansa avun ovat kokeneet hyvänä ja tarpeellisena.
-Pia

Upeita kokemuksia, jokainen tilaisuus ainutlaatuinen. Etukäteen ei voi tietää, mitä tilaisuus tuo tullessaan, millaisia keskusteluja syntyy, miten ihmiset reagoivat. Minulla on ollut vain positiivisia yllätyksiä esim. miten ihmiset avautuvat, haluavat kysyä tai kertoa itse lisää. Myös Vuorovaikutteisuus mahtavaa.
-Ritva

Kaikki tilaisuudet ovat olleet tärkeitä ja niissä on ollut kiinnostuneita ihmisiä. Upeita tilaisuuksia ja olen kiitollinen niistä kokemuksista.
-Tuula


Miten näet kokemusasiantuntijatoiminnan merkityksen?

Näe, että tämä toiminta on vaikuttavaa ja jos saa pienenkin muutoksen kuulijassa aikaiseksi ja rohkaistua kohtaamaan sureva ihan vain ihmisenä ja ymmärrystä sille, että surevaa ei tarvitse yrittää parantaa. Pienet asiat ja eleet riittää ja ovat usein merkityksellisempiä kuin näyttävät liikkeet, jotka saavat surevan tuntemaan olevansa velkaa auttajalle.
-Minna

Tätä kautta pystytään vaikuttamaan ja kehittämään ammattilaisten taitoa sekä lisäämään rohkeutta kohdata surevia. Kokemuksista kertominen luo avoimuutta ja rohkeutta kohdata surevia sekä puhumaan kuolemasta.
-Pia

Saamani palautteen perusteella kokemusasiantuntijat nähdään ja koetaan erittäin tarpeellisina. Kokemusasiantuntijat tuovat teorian sijaan arjen ja sen kokemukset konkreettisiksi.
-Ritva

Se on todella hyvä juttu. Asioista on hyvä puhua ja on hyvä että ihmiset osaavat kohdata kuoleman.
-Tuula


Mikä sinusta itsestäsi on tärkeintä surevan kohtaamisessa?

Riittää, että ylipäätään kohtaat surevan ja uskallat kuunnella. Älä vähättele surua tai vertaa sitä omiin ongelmiisi tai suruihisi. Jos et osaa sanoa mitään, niin sano se, että et osaa sanoa mitään. Sekin jo lohduttaa, sillä silloin olet jo ajatellut asiaa ja surevasta tuntuu, että suret mukana. Pyydä vaikka lupaa koskettaa tai halata. Pienikin nyökkäys silmiin katsoen tuntuu hyvältä, kuin se, että katsot muualle tai muuten et ole näkevinäsi.
-Minna

Rohkeus kohdata surevia ja se, ettei toisen tapaa surra tai käsitellä menetystä, saa vähätellä tai sivuuttaa. Mielestäni on todella tärkeää kysyä kuulumisia, vaikka menetyksestä olisi jo kulunut aikaa.
-Pia

Tärkeintä on aitous, omana itsenä oleminen, kuunteleminen kaikki aistit avoimina.
-Ritva

Antaa sen ihmisen olla sellainen kuin on ja puhua niistä asioista, mitä haluaa. Sureva saa olla itsekäs.
-Tuula


Aikaisemmin ilmestyneet 10v. -juhlavuoden blogit:

Leskitoiminnan alku

Suomen nuoret lesket ry:n alkutaival

Mietteitä yhdistyksen työntekijän näkökulmasta

Vapaaehtoisena yhdistyksessä

Hallituksen puheenjohtajan terveiset

Lesken tarina

Vanhempansa menettäneen nuoren tarina

Surevia työssään kohtaavan ammattilaisen näkökulma