Suomen nuoret lesket ry 10v -blogisarja: Surevia työssään kohtaavan ammattilaisen näkökulma

Suomen nuoret lesket ry:n 10v. -juhlavuoden kunniaksi julkaisemme nyt kuukausittain ilmestyvän blogisarjan. Blogisarjassa esitellään yhdistystä, sen toimintaa ja siinä mukana olevia ihmisiä aina alkutaipaleelta nykypäivään. Tämän kertaisessa blogissa on esillä surevia työssään kohtaavan ammattilaisen näkökulma ja kirjoittajana toimivat Jyväskylän kriisikeskus Mobilen työntekijät.

TEKSTI Tuija Hauvala ja Saara Pasanen

Kriisikeskus Mobile on matalan kynnyksen kriisikeskus, johon traumaattisen tilanteen tai elämänkriisin kohdannut tai muussa akuutissa kriisitilanteessa oleva avuntarvitsija tai yhteistyökumppani voi ottaa yhteyttä 24 h/vrk:ssa soittamalla 014-266 7150 tai tulemalla käymään (Asemakatu 2, 2 krs. Jkl). Kriisikeskus Mobilesta tehdään myös koti- ja laitoskäyntejä traumaattisissa kriisitilanteissa. Mobilessa tehtävä kriisityö on järjestölähtöistä auttamistyötä, joka perustuu kriisiauttamiseen, palvelun maksuttomuuteen asiakkaille sekä myös asiakkaan anonyymiys on mahdollista. Myös vapaaehtoistoimintamme on oleellinen osa järjestölähtöisyyttä – meillä voi toimia kriisikeskusvapaaehtoisena sekä rikosuhripäivystyksen tukihenkilönä. Kuntien tuki sekä taloudellinen panostus kriisikeskustoimintaan mahdollistaa STEAn toiminta-avustuksen kanssa kriisikeskuksen toiminnan. Kriisikeskus Mobile toimii Keski-Suomen maakunnan kuntien alueella.

Kriisikeskus Mobileen saamme tiedon läheisen kuolemasta useimmiten ensihoidolta, poliisilta tai hätäkeskuksesta, kun yhteistyötahot pyytävät kriisityön tukea läheisensä menettäneille joko soitoin tai kotikäynnein. Yhteydenottaja kriisikeskukseen voi olla myös mm. leski, muu perheenjäsen, läheinen tai ystävä. Yhteydenotossa sovitaan kriisityön tuesta puhelimitse ja mahdollisesta kotikäynnistä perheeseen. Kotikäynnillä kohtaamme asiakkaat heidän surussaan sekä mm. käymme heidän kanssaan mahdollisesti terveydenhuollon päivystyksessä, kartoitamme perheen lähiverkostoa heidän tuekseen sekä teemme mahdollisesti yhteistyötä sosiaalityön kanssa tuen saamiseksi perheeseen. Kerromme myös kriisityön mahdollisuuksista tukea perheen jäseniä ja heidän läheisiään henkilökohtaisin soitoin ja/tai verkkoauttamisen kautta sekä kotikäynnein. Lasten kohdalla huomioidaan heidän ikätasonsa sekä vahvistetaan ja tuetaan aikuisia olemaan lasten tukena sekä mm. huolehtimaan arkirutiineista. Lisäksi meillä on myös mm. mahdollisuus lähteä läheisten tueksi kappeliin hyvästelemään vainajaa. Kriisityöstä annetaan tarvittaessa tietoa hautajaisjärjestelyihin liittyen ja/tai muuta palveluohjausta.

Kriisityössä vahvistamme kunkin yksilöllisiä surun käsittelyn tapoja ja keinoja. Tuen ajallinen kesto on aina asiakaskohtaista – kriisityön tuki voi kestää muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Annamme läheisille tietoa erilaisista vertaistuen mahdollisuuksista (mm. Suomen nuoret lesket ry, Surunauha ry, KÄPY ry, MIELI ry, Huoma ry, seurakunnat). Tarvittaessa tuemme asiakasta/asiakkaita myös pitkäkestoisemman avun piiriin (mm. depressiohoitajat, psykologi, perheneuvola, psykoterapia).

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n hallitus sekä Kriisikeskus Mobilen väki kiittää hyvästä yhteistyöstä sekä onnittelee 10-vuotiasta Suomen nuoret lesket ry:tä – jatketaan hyvää ja tärkeää asiakasyhteistyötä.

Kriisikeskus Mobilessa 11.9.2019,

Tuija Hauvala ja Saara Pasanen

Aikaisemmin ilmestyneet 10v. -juhlavuoden blogit:

Leskitoiminnan alku

Suomen nuoret lesket ry:n alkutaival

Mietteitä yhdistyksen työntekijän näkökulmasta

Vapaaehtoisena yhdistyksessä

Hallituksen puheenjohtajan terveiset

Lesken tarina

Vanhempansa menettäneen nuoren tarina