Valokuvaterapeuttiseen ryhmään etsitään osallistujia!

VÄLITÄMME TUTKIMUSPYYNTÖÄ:

Haluatko osallistua valokuvaterapeuttiseen ryhmään, jossa tutkitaan ryhmän vaikutusta läheisen kuoleman kokeneiden suruun ja selviytymiseen?

Voit osallistua valokuvaterapeuttiseen ryhmään, mikäli olet kokenut läheisen ihmisen kuoleman ja kuolemasta on kulunut aikaa vähintään kaksi kuukautta. Valokuvaterapeuttinen ryhmä ei vaadi valokuvaustaitoja, vaan ryhmässä käsitellään erilaisten kuvien kautta surua ja sen tuomia tunteita.

Tutkimuksen kulku:
Valokuvaterapeuttiset ryhmät toteutetaan Facebookissa, johon ryhmille perustetaan omat suljetut keskusteluryhmät. Valokuvaterapeuttisen ryhmän ohjaaja on valokuvaterapiaan erikoistunut ryhmäterapeutti. Pienryhmät käynnistyvät, kun niihin saadaan tarpeeksi osallistujia. Valokuvaterapeuttisessa ryhmässä jaetaan omia valokuvia (maisemavalokuvat, valokuvat läheisestä, valokuvat erilaisista esineistä jne.) ja muistellaan läheistä ja kuolemaan liittyviä asioita valokuvien avulla.

Ryhmässä ei varsinaisesti valokuvata mitään, vaan ryhmään linkitetään kuvia, jotka kuvaavat sillä hetkellä tunteitasi parhaiten. Facebook- ryhmät kestävät neljä viikkoa ja jokaisella viikolla on eri aihealueita, joista valokuvia jaetaan.

Voit osallistua Facebookissa toteutettavaan valokuvaterapeuttiseen ryhmään viikoittain joustavasti oman aikataulusi mukaisesti. Ennen ryhmään osallistumista surua ja selviytymistä tutkitaan kyselylomakkeella, joka on täytettävissä sähköisesti ennen ryhmän aloitusta.

Valokuvaterapeuttisen ryhmän vaikutusta suruun ja selviytymiseen selvitetään sähköisellä kyselylomakkeella heti intervention päätyttyä ja 3 kuukauden kuluttua. Sähköiseen kyselylomakkeeseen ei tule henkilötietoja, joten niitä ei voida yhdistää tutkittaviin. Valokuvaterapeuttisten ryhmien jakamat valokuvat eivät ole tutkimuksen kohteena, eikä niitä käytetä missään muodossa tutkimusaineistona.

Mikäli haluat saada tutkimuksesta lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla: [email protected]

Yritämme muodostaa tutkimukseen samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten ryhmät, jolloin saisitte myös parhaan mahdollisen vertaistuen toisiltanne. Tämän vuoksi ilmoita myös ilmoittautuessasi tutkimukseen seuraavat tiedot:
– Kuka läheisesi on kuollut (lapsi, puoliso, sisarus, vanhempi, ystävä, jne)?
– Kuinka pitkä aika läheisesi kuolemasta on?
– Mihin läheisesi kuoli?

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen:
TtM, TtT-opiskelija Niina Keskinen, [email protected]
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet (Hoitotiede)