Suomen nuoret lesket ry 10v -blogisarja: Hallituksen puheenjohtajan terveiset

Teksti Marja-Leena Oinonen
Kuva: Minna Haapala

Suomen nuoret lesket – monipuolista toimintaa kasvavalle jäsenistölle

Olen ollut toiminnassa mukana jo lähes parikymmentä vuotta, ensin Jyväseudun nuorten leskien vertaisryhmissä ja sittemmin Suomen nuorten leskien toiminnassa hallituksen jäsenenä ja nyt toista kautta puheenjohtajana. Lapset ovat kasvaneet aikuisuuteen ja elämä on tuonut uudet tuulet, mutta leskeydestä muodostui osa identiteettiä.

Toiminta Suomen nuorissa leskissä on painottunut järjestötyön hallitustyöskentelyyn. Aikoinaan edunvalvonta ja siihen liittyvä toiminta leskien yhdenvertaisuuden edistämisestä tuntui erityisen tärkeältä. Taloudelliset kysymykset ja arjen pyörittäminen ovat ne asiat, joiden eteen joutuu lähes jokainen leski ponnistelemaan – joskus ilman lähitukea.  Tähän Suomen nuoret lesket tuo vertaistuen ja toisten samassa tilanteessa olevien tapaamisen mahdollisuuden.

Elämä leskenä on näyttäytynyt myös uudenlaisena vahvuutena ja auttamishaluna, niin yhdistyksessä kuin ystävien, läheisten ja sukulaisten tukemisena vastaavissa tilanteissa.  

Suomen nuorten leskien tarjoamasta konkreettisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa toimiston loistava henkilöstö Sirpa, Miia, Sini ja Saara sekä lukuisat vapaaehtoiset. Tarpeita toiminnan laajentamiseen mm. laajempaan alkuvaiheen ryhmä- ja yksilötukeen, lomaviikkoihin ja erilaisiin tapahtumiin olisi paljon.

Toiminnan periaatteina ja toiminnan pontimina ovat vertaisuus, verkostoituminen ja yhteistyö muiden surujärjestöjen kanssa. Uusia ideoita ja kehitysehdotuksia toiminnan sisällön kehittämiseksi otetaan kyllä mielihyvin vastaan. Uusi teknologia, digitalisaatio ja some-viestintä tuovat uusia mahdollisuuksia esim. vinkkejä ruokapaikoista uudella paikkakunnalla, yhteisiä tapaamisista tai reissuseuraa.

Kuvassa Marja-Leena toivottaa vieraat tervetulleeksi yhdistyksen 10-v. juhliin 4.5.2019. Oikealla kuvassa toiminnanjohtaja Sirpa Mynttinen

Tulevaisuudessa järjestö pyrkii yhä enemmän viemään tietoa sekä kuntien palveluohjaukseen että työyhteisöille, jotta ne tunnistaisivat paremmin leskien ja leskiperheiden tuen tarpeen haastavassa tilanteessa.  Tavoitteena myös, että yhdistyksen vertaistukitoiminta on yhä tunnetumpaa.

Surun keskellä kaikki alkuvaiheen tuki ja kuuntelu vaikuttaa lesken terveyteen ja työkykyyn päivä kerrallaan sitä vahvistaen. Palveluohjauksessa kaikille leskille tien alussa toivoo alansa ammattilasta, joka toimii empaattisesti tukien ja ohjaten oikeaan palveluun ja kertoo toiminnastamme. Surevan kohtaaminen – hanke ja kokemuskouluttajamme tekevät tässä asiassa erinomaista työtä tulevien leskien tueksi. Työyhteisöjen tukemiseksi työnantaja voi mahdollistaa monella tavalla työkyvyn tukea varhaisella välittämisellä ja tehostetulla työhön paluun tuella silloin, kun suru kohtaa työntekijän ja hänen perheensä.

Suomen nuoret lesket ovat saaneet rahallista tukea toiminnalleen raha-automaattiyhdistykseltä, nykyiseltä Stealta ja eri säätiöiltä. Stean arvioinnin mukaisesti yhdistyksen työ on vaikuttavaa ja merkittävää. Vertaistoiminnan vaikutus surun keskellä tilanteen helpottamiseksi ja hyväksymiseksi on työikäisille leskille merkittävää. Vertaistukiviikonloput ja -leirit tuovat virkistystä ja mahdollisuutta keskustella saman kokeneiden muiden leskien kanssa. Jokainen voi osallistua järjestömme toimintaan yhdenvertaisesti ja erityisen paljon siitä on tukea leskeytymisen alkuvaiheessa. Toiminnan tulevaisuuden turvaa leskitoiminnan tarpeellisuus jäsenistön näkökulmasta. Siirtyminen tuen piiristä vapaaehtoistoimijaksi yhdistyksen toimintaan on ensiarvoista ja tärkeä resurssi. Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään hyvää huolta työnohjauksellisin viikonlopuin ja virkistyspäivin. Näihin kannattaa kaikkien vapaaehtoistemme osallistua voimaantumaan työssä.

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava toteaa järjestötoiminnan kohtaavan useita isoja haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vaikka tulevaisuudessa ajatellaan teknologian haittaavan vuorovaikutusta, se kuitenkin mahdollistaa ja edistää sitä. Meidän tehtävämme toimijoina on keskittyä kohtaamaan täysipainoisesti toisiamme joko kasvokkain tai verkossa.

Suomen nuorten lesket on nykyisten ja tulevien leskien tulevaisuuden puolesta toimija, joka toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan luo lisäarvoa meille kaikille. Lisätään hyvinvointia, annetaan apua ja vertaistukea yhdessä myös jatkossa.

Terveisin Marja-Leena Oinonen

Aikaisemmin ilmestyneet 10v. -juhlavuoden blogit:

Leskitoiminnan alku

Suomen nuoret lesket ry:n alkutaival

Mietteitä yhdistyksen työntekijän näkökulmasta

Vapaaehtoisena yhdistyksessä