Leskiopas ja Lapsiopas saatavilla nyt myös ruotsinkielisenä!

Molemmat opaskirjasemme on nyt saatavilla myös toisella kotimaisella kielellä. Oppaat löytyvät sähköisenä verkosta, mutta niitä on mahdollista myös tilata painettuna versiona.

Tilaukset:
https://www.nuoretlesket.fi/tilattavat-materiaalit/

Opaskirjaseen on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta ja saatavilla olevasta tuesta.

suomeksi:
Leskiopas- opas nuorena leskeytyneelle

På svenska
Änkehandboken (ruotsinkielinen versio)

Opaskirjaseen on koottu teoriatietoa lapsen ja nuoren surusta sekä käytännön vinkkejä lapsen ja nuoren tukemiseen.

Suomeksi:
Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville

På svenska:
Stöd till barn som mist en narstående – Handbok för närstående och personer som arbetar med barn och ungdomar