Suomen nuoret lesket ry 10v. -blogisarja: Mietteitä yhdistyksen työntekijän näkökulmasta

Teksti: Sirpa Mynttinen
Kuvat: Nuorten leskien albumit

Suomen nuoret lesket ry:n 10v. -juhlavuoden kunniaksi julkaisemme nyt kuukausittain ilmestyvän blogisarjan. Blogisarjassa esitellään yhdistystä, sen toimintaa ja siinä mukana olevia ihmisiä aina alkutaipaleelta nykypäivään. Tämän kertaisessa kirjoituksessa käydään läpi yhdistyksen taivalta työntekijän näkökulmasta.

Perustehtävä

Syyskuussa 2009 perustetun Suomen nuoret lesket ry:n säännöissä todettiin, että yhdistys järjestää vertaistoimintaa nuorille leskille ja toteuttaa vaikuttamistoimintaa leskeyteen liittyvien epäkohtien poistamiseksi. Tuo perustehtävä on nyt kymmenen vuoden kuluttuakin edelleen voimassa. Yhdistykselle luotiin pian perustamisen jälkeen myös strategia. Siinä yhdistyksen arvoiksi määriteltiin: tasa-arvoisuus, sitoutumattomuus, vertaisuus, vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Toiminta-ajatukseksi kirjattiin: Vertaistuesta voimaa surun keskellä. Toiminnan todettiin olevan uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumatonta sekä avointa kaikille leskeytyneille. Strategiaa on vuosien varrella päivitetty säännöllisesti, mutta nämä lähtökohdat ovat pysyneet. Niihin kiteytyykin olennainen perusta yhdistyksen toiminnalle ja ne toimivat tukena toiminnan suuntaamisessa.

Kasvava jäsenmäärä

Kun Suomen nuoret lesket ry perustettiin, Jyvässeudun nuoret lesket ry:n lisäksi oli myös muutamia muita paikallisia leskien yhdistyksiä. Myöhemmin paikallisyhdistykset yhdistyivät Suomen nuoret lesket ry:hyn. Kymmenessä vuodessa yhdistyksen jäsenmäärä on yli kymmenkertaistunut. Perustamisvuonna 2009 yhdistyksessä oli 59 jäsentä. Jäsenmäärä on noussut joka vuosi ja tämän vuoden alussa ylittyi 700 jäsenen raja. On hienoa huomata, että yhä useampi leski löytää yhdistyksen tuen. Vuosittain yhdistykseen liittyy 130–150 uutta jäsentä, mutta jäsenistössä on paljon myös vaihtuvuutta.

Yhdistyksen rahoitus

Suomen nuoret lesket ry on alusta alkaen saanut toimintaansa RAY:n ja vuodesta 2017 alkaen Veikkauksen avustusta, jota koordinoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Ensimmäinen yleisavustus oli 100 000 €. Avustuksen määrä on noussut kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaiseksi ja on tänä vuonna 234 000 €. Veikkauksen tuki on ehdoton edellytys yhdistyksen toiminnalle. Yleisavustuksella katetaan 90 % vuosittaisista kuluista. Loppuosa katetaan jäsenmaksuilla, toimintaan osallistuvien omavastuuosuuksilla, säätiöiden ja kaupunkien avustuksilla.

Työntekijät

Ammattinimikkeet ja työntekijätkin ovat osittain vaihtuneet vuosien varrella. Kun Suomen nuoret lesket ry perustettiin, käynnissä oli vielä Jyvässeudun nuoret lesket ry:n Arjen leskiperhetyö lapsille – projekti aina maaliskuun 2010 loppuun asti. Projektin päätyttyä Suomen nuoret lesket ry:ssä työskenteli kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja ja leskiperhetyön koordinaattori. Syksyllä yhdistykseen palkattiin järjestösihteeri.
Kaikki me työntekijät olimme tuolloin osa-aikaisia. Vasta vuonna 2017 kaikilla kolmella työntekijällä oli kokoaikainen työaika. Tuolloin saatiin myös Ray:n Paikka auki -hankkeen kautta palkattua järjestöavustaja, joka seuraavana vuonna avustuksen korotuksen turvin palkattiin osa-aikainen viestintäassistentti. Tällä hetkellä meitä on täällä toimistolla neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Sirpa Mynttinen, vertaistoiminnankoordinaattori Miia Iivonen, viestintäassistentti Sini Leppänen ja järjestökoordinaattori Saara Laukkanen, joka liittyi joukkoomme pari viikkoa sitten.

Perheviikonloppuun pakkailua..mahtuu,mahtuu!

Yliopistonkadulta Mataralle

Yhdistyksen toimitilat ovat olleet aina Jyväskylässä. Kun yhdistys perustettiin, olimme Yliopistonkadulla nostalgisissa, mutta aika epäkäytännöllisissä tiloissa. Siellä huoneet sijaitsivat kahdessa eri kerroksessa ja kahvivesikin haettiin käytävän päästä, wc-tiloista. Vuonna 2012 muutimme nykyisiin toimitiloihimme Kansalaistoiminnankeskus Mataraan, jossa on yli 30 muutakin yhdistystä. Yhdistyksen toiminta on ollut koko ajan valtakunnallista ja toiveena on, että se laajenee entistä kattavammaksi.

Työntekijä Miia työntouhussa Mataran toimistolla

Vertaistuen voimaa

Aktiivista leskien vertaisryhmätoimintaa oli jo ennen Suomen nuoret lesket ry:n perustamista. Vertaistukiryhmät ovat edelleen tärkeä yhdistyksen toimintamuoto ja niitä kokoontuu tällä hetkellä 16 paikkakunnalla. Vuosittainen Winkkuwoimaa-nuorten leskien tapaaminen on sekin ollut
yhdistyksen perustoimintaa jo alusta alkaen. Vuonna 2011 yhdistyksessä aloitettiin vertaistukipuhelin. Se oli ensin työntekijöiden vastuulla, mutta viiden vuoden päästä koulutettiin puhelintukihenkilöitä, jotka nykyään soittavat merkittävän osan tukipuheluista. Vuodesta 2012 alkaen on järjestetty hyvinvointipäiviä, joita nykyään on kolme vuodessa. Lasten ja nuorten vertaisryhmätoimintaa on lisätty viime vuosina. Lasten sururyhmiä onkin järjestetty jo useita vuosia. Viime vuonna oli ensimmäinen nuorten vertaisryhmä verkon kautta ja tänä keväänä järjestetään ensimmäinen nuorten oma vertaistukiviikonloppu. Lasten ja nuorten tuen kehittäminen on myös tulevaisuuden toiveena.

hauskanpitoa ulkosalla perheviikonlopussa

Verkkoyhteisö

Nuorten leskien verkkoyhteisö oli aktiivinen yhdistyksen alkuvuosina. Verkkoyhteisö on tarjonnut vertaistukea ajasta ja paikasta riippumatta ja sen kautta myös tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta. Viime vuosina verkkoyhteisö hiljentyi vähitellen ja keskustelut siirtyivät pitkälti Facebookiin leskien perustamiin ryhmiin. Tänä vuonna avattiin uudistettu Leskien kesken -verkkoyhteisö, joissa keskustelut on jaettu teemoittain. Verkkoyhteisö tarjoaa turvallisen mahdollisuuden vertaistukeen, koska se on suljettu ja suunnattu vain leskille. Toivommekin, että verkkoyhteisö vilkastuu uudelleen.

Vapaaehtoiset voimavarana

Vapaaehtoiset vertaistukijat ovat aina olleet merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Vertaistukiryhmien toiminnasta vastaavat täysin yhdistyksen vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia on myös puhelintukihenkilöinä, ryhmänohjaajina lomaviikoilla ja vuodesta 2017 alkaen myös kokemusasiantuntijoina. Vapaaehtoisten määrä yhdistyksessämme on ilahduttavasti lisääntynyt viime vuosina. Vuoteen 2016 asti vapaaehtoisia oli parisenkymmentä, mutta sen jälkeen vapaaehtoisten lukumäärä on kasvanut vuosittain ja tällä viikolla totesimme heitä olevan jo 54. Mikä on upea luku. Lämmin kiitos teille kaikille! Myös vapaaehtoisille tarjottavaa tukea on lisätty ja kehitetty vuosien myötä.

Viestintä

Myös viestintä on kehittynyt huimasti kymmenessä vuodessa. Muistan hyvin, kun yhdistyksen perustamisen jälkeen varapuheenjohtaja Niko Paulanne teki yhdistyksen nettisivuille WordPress-pohjan ja aloimme viedä sinne sisältöä. Se tuntui haastavalta, kun tietotekninen osaamiseni oli tuolloin varsin vähäistä. Taidot ovat onneksi noista vuosista hieman karttuneet… Yhdistyksen nettisivuille on vuosien varrella koottu paljon aihealueeseen liittyvää tietoa. Seuraavaksi tarkoituksena on päivittää sisältöä ja uudistaa sivujen ulkoasua. Vuonna 2013 käyttöön otettu Surveypal-ohjelmisto helpotti suuresti yhdistystoiminnan pyörittämistä. Sen kautta jäsenkirjeet, ilmoittautumiset ja palautekyselyt hoituvat sähköisesti. Yhdistyksellä on kaksi opaskirjasta, Leskiopas – opas nuorena leskeytyneelle ja Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut –opaskirjanen. Ne ovat olleet vuosien varrella apuna suurelle joukolle leskiä ja ammattilaisia.

Lapsiopas
Leskiopas

Viestintäassistentti Sinin työpanos ja osaaminen ovat vahvistaneet yhdistyksen viestintää ja se on monipuolistunut. Suomen nuoret lesket ry:n Facebook-tilillä on nykyään paljon seuraajia, myös Twitter-tili avattiin viime vuonna. Jäsenlehti saatiin uudistettua ja sähköisten jäsenkirjeiden määrää lisättyä. Muun toiminnan ohessa on oltu yhteistyökumppanina tutkimuksissa ja opinnäytetöissä ja vahvistettu tunnettuutta mediassa. Haastattelupyynnöt ja niiden välitys ovat lisääntyneet. Myös vaikuttamis- ja asiantuntijatoiminta on tärkeä yhdistyksen toiminnan osa-alue. Se toteutuu osittain yhteistyöhankkeissa, joista lisää myöhemmissä blogeissa.

Lopuksi…

Tänä yhdistyksen juhlavuonna on hyvä pysähtyä katsomaan pienestä alkaneen yhdistyksemme kehittymistä ja kasvamista tähän hetkeen. Siihen on tarvittu ainakin haaveita, suunnitelmia, itkua, naurua, uskoa, sinnikästä työtä ja taloudellista tukea rahoittajalta. Yhdistyksen jäsenet ja toiminnassa olevat tekevät yhdistyksestä sellaisen, kun se on. Tarvitaan myös luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä. Kiitos kaikille, jotka olette oman panoksenne antaneet 10 vuotiaalle Suomen nuoret lesket ry:lle.

Aikaisemmin ilmestyneet 10v. -juhlavuoden blogit:

Leskitoiminnan alku

Suomen nuoret lesket ry:n alkutaival