Tietoa yhdistyksestä

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2009. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa.

Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

Toiminta-ajatus: Vertaistuesta voimaa surun keskellä.”

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja leskiperheiden lapsille mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Arvot:

  • sitoutumattomuus
  • yksilöllisyyden kunnioitus
  • vertaisuus
  • tulevaisuuden toivo

Suomen nuoret lesket ry on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Toimintaperiaatteet:

  • tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
  • osallisuus
  • vapaaehtoisuus
  • luottamuksellisuus

Toimintamuodot:

Ajankohtaista toimintaa

Toimintakalenteri

Facebook

Twitter

Yhteistyöhankkeet:

Kaikkien perheiden Suomi  (2013–2019)

Surevan kohtaaminen (2018-2020)

Surukonferenssi

Esitteitä:

Suomen nuoret lesket ry:n tulostettava esite

Suomen nuoret lesket ry:n esite

Surujärjestöjen yhteinen esite

Yhdistyksen toiminnan linjaukset, toimintasuunnitelma ja toimintakertomukset:

Suomen nuoret lesket ry toiminnan linjaukset 2020-2024

2020 TOIMINTASUUNNITELMA

2019 TOIMINTAKERTOMUS

Suomen nuoret lesket ry – Toimintakertomus 2018

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2017

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2016

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2015

Suomen nuoret lesket ry / Toimintakertomus 2014

Tietosuoja-asiat

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste verkkoyhteiso

Rekisteriseloste sähköinen ilmoittautuminen

Rekisteriseloste uutiskirje