Lakitietoa

 

Lakisääteiset velvoitteet ja taloudellinen tuki

Alla oleviin opaskirjasiin ja sivustoihin on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä taloudellisen tuen hakemiseen.

Leskiopas – opas nuorena leskeytyneelle

Änkehandboken (ruotsinkielinen leskiopas)

Opaskirjaseen on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta  ja saatavilla olevasta tuesta. Sitä voi tilata myös painettuna Suomen nuoret lesket ry:stä hintaan 3 € /kpl (sis. postikulut)

Tilaukset: [email protected] tai 044 7513179

Läheisen kuolema / Suomi.fi

Omaisen kuollessa / Sosiaaliturvaopas

Muistin tueksi, jos omaisesi kuolee / KELA

Läheisen itsemurha muuttaa monen elämän – Opas itsemurhan tehneiden läheisille / Surunauha ry

Yksi tyhjä rivi

Eläkkeet

Suomessa on kaksi perhe-eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan. Kelan ja työeläkejärjestelmän leskeneläkkeitä voi saada yhtä aikaa ja niitä voi hakea molempia joko Kelasta tai kuolleen puolison työeläkelaitoksesta yhdellä lomakkeella.

Leskeneläke / KELA

Lapseneläke / KELA

Perhe-eläkkeen pikaopas / KELA

Tietoa työeläkelakien mukaisista perhe-eläkkeistä / Työeläke.fi

Eläkkeet ja etuudet vainajan leskelle / Suomi.fi

 

Vakuutus ja vahingonkorvaus

Jos puolison kuoleman on aiheuttanut työtapaturma, liikenneonnettomuus tai potilasvahinko, korvaukset maksetaan ko. vakuutusten perusteella.

Tapaturmavakuutuskeskus

Liikennevahinkolautakunta

Potilasvakuutuskeskus:

 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on lakisääteinen työnantajan ottama henkivakuutus palveluksessaan olevien työntekijöiden kuoleman varalta. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Korvaukseen voi olla oikeus, vaikka työsuhde ei olisi ollut kuolinhetkellä enää voimassa.

Tietoa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta / TRHV

Ohjeita hakemiseen

 

Muu taloudellinen tuki

Leskellä voi taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi olla oikeus asumistukeen: https://www.kela.fi/asumisen-tuet

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin: https://www.kela.fi/toimeentulotuki

Leskivanhemmalla on puolison kuoleman jälkeen oikeus lapsilisän yksinhuoltajakorotukseenhttps://www.kela.fi/lapsilisa-maara-ja-maksaminen

Taloudellista tukea leski voi saada myös puolison mahdollisesti ottamasta henkivakuutuksesta. Henkivakuutuskorvausta haetaan suoraan vakuutusyhtiöstä, mistä henkivakuutus on otettu. 

Yksi tyhjä risi tyhjä rivi

Lapsen edunvalvonta

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan.  Edunvalvojan tehtävä on hoitaa alaikäisen taloudellisia asioita. Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos hänen nimissään oleva varallisuus ylittää 20 000 euroa. Tällöin rekisteriin merkityt huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle (Digi- ja väestötietovirasto / Maistraatti)  

Jos alaikäinen tulee kuolinpesän osakkaaksi, edunvalvojan on aina toimitettava holhousviranomaiselle jäljennös perukirjasta liitteineen.

Alla olevista linkeistä löydät tietoa alaikäisen omaisuuden hoitamisesta, siihen liittyvistä velvoitteista sekä tarvittavista asiakirjoista.

Alaikäisen edunvalvonta: https://dvv.fi/fi/alaikaisen-edunvalvonta

Edunvalvontaan liittyvät lomakkeet ja täyttöohjeet: https://dvv.fi/fi/lomakkeet

Ohjeita alaikäisen omaisuuden hoitamiseen:

Yksi tyhjä rivi

Verotus

Verottajalle on toimitettava kopio perukirjasta ja liitteistä 1 kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verottaja toimittaa perintöveropäätöksen jokaiselle perilliselle 6-12 kk:n kuluessa. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perunkirjoitus_ja_perukirj/

Tietoa perintöverotuksesta ja verotukseen liittyvien asioiden hoitamisesta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

http://www.veronmaksajat.fi/

Veronmaksajan pieni opas: Mitä saa leski, entä lapset?

Yksi tyhjä rivi

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusavun kautta on mahdollista saada myös oikeudellista neuvontaa. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Lisätietoa oikeusavusta: http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html tyhjä rivi

 

Lainsäädäntö

Suomen ajantasainen lainsäädäntö

Hautaustoimilaki

Perintökaari

Perintö – ja lahjaverolaki

Laki holhoustoimesta

Työntekijän eläkelaki

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Liikennevakuutuslaki

Potilasvakuutuslaki

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *