Haastattelupyyntö

Suomen Uusperheiden Liitto ry:n seuraavan jäsenlehti Supliikin teemana on erilaiset uusperheet. Haastateltavaksi lehteä varten kaivataan uusparia tai uusperhettä, joka on muodostunut leskeyden kautta. Haastattelussa pureudutaan leskeyden kautta uusperheen muodostaneiden erityiskysymyksiin, kipukohtiin ja onnistumisen kokemuksiin. Kokemuksesi uusperheen perustamisesta voi olla tuore…

Kysely lapsen surusta

Arvoisa vastaaja! Oletteko kohdanneet surun lapsenne kanssa? Miten olette kokeneet saamanne avun ja ohjauksen hoitohenkilökunnalta lapsellenne/nuorellenne omaisen sairastuttua vakavasti tai omaisen kuoltua? Mielipiteenne ja kokemuksenne ovat ensiarvoisen tärkeitä, joten pyydän että vastaisitte seuraavaan kyselyyn. Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan…

Leskien vertaistukiviikonloppu 20.-22.3.2015 Espoo

Suomen nuoret lesket ry järjestää leskien vertaistukiviikonlopun 20.-22.3.2015 Espoossa, Siikarannassa. Viikonlopun aikana käsitellään ja jaetaan leskeyteen ja suruun liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Etsitään yhdessä myös selviytymiskeinoja ja voimavaroja.Viikonloppu on avoin kaikille työikäisille leskille. Viikonloppuun tultaessa leskeytymisestä on hyvä olla…

Haastattelupyyntö

Olen freetoimittaja ja teen parhaillani Iltalehden perhesivuille juttua elämästä puolison kuoleman jälkeen. Etsin juttuuni ihmistä kertomaan tarinansa. Haluaisin tietää mm. miten surusta voi päästä yli vai muuttaako se vain muotoaan. Millaisia arjen haasteita puolison poismeno aiheutti ja mistä leski sai…